landscape festival praha 2022

21/06/22 - 30/09/22
letní krajinářský festival
landscape festival praha 2022
https://www.landscape-festival.cz/
Více informací

z galerie VEN! / UMĚNÍ V ČESKÉM VEŘEJNÉM PROSTORU

01/07/22 - 04/09/22
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
z galerie VEN! / UMĚNÍ V ČESKÉM VEŘEJNÉM PROSTORU
Výstava představí integraci výtvarného umění do veřejného prostoru od konce šedesátých let, kdy umění celosvětově opouští galerijní a muzejní prostor a začíná vytvářet nové vizuální i sociální vazby v širším kontextu krajiny, městského urbanismu a diskuzi o kvalitě veřejného prostoru městských aglomerací. Tento projekt, který zamapuje „českou situaci“ od doby normalizace, která započala na konci šedesátých let až po současnost postindustriálního kapitalismu doby „postpravdivé“. Bude vycházet z výstavy Veřejný prostor CZ, který ...
Více informací

Udržitelná architektura za polárním kruhem

09/09/22 - 30/10/22
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
Udržitelná architektura za polárním kruhem
Projekt navazuje na dlouhodobou strategii Galerie Jaroslava Fragnera a Architectury při hledání východisek využití současné architektury jako významného faktoru při zachování kvality exponované krajiny nebo veřejného prostoru. Navazuje na projekty týkající se ekologické architektury a zapojení umění do zkvalitnění městského veřejného prostoru, které byly v minulosti i připraveny ve spolupráci s partnery z donorských států  /např. Artscape Norway, Artscape Island, Arctic, Nordic, Alpine – In dialog with Landscape/. ...
Více informací

dialogy v čase / Hommage à ricardo bofill

04/11/22 - 31/12/22
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
dialogy v čase / Hommage à  ricardo bofill
Výstava Dialogy v čase do určité míry navazuje na první úspěšné uvedení výstavy Nové ve starém před deseti lety. Téma současné architektury v historickém prostředí bývá často prezentováno jako konflikt architektů s památkáři. Toto zjednodušení je bohužel velmi zavádějící a v jistém smyslu brání oběma stranám v navázání smysluplného dialogu. Potenciální konflikt totiž nevzniká mezi novým a starým, ale mezi kvalitním a nekvalitním. Architektura je nekonečným příběhem, který nelze přerušit nebo dokonce uzavřít. Ovšem stejně jako je ...
Více informací

PF 2022

Neuveden.
PF 2022
Více informací
Stránka 1 | vše z celkem 5 článků.