WHITE ARKITEKTER: A HEART OF WOOD

14/01/22 - 06/03/22
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
WHITE ARKITEKTER: A HEART OF WOOD

PRVNÍ VÝSTAVA JEDNOHO Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ŠVÉDSKÝCH ARCHITEKTONICKÝCH ATELIÉRŮ V ČR

A

PŘEDSTAVENÍ INOVATIVNÍHO VYUŽITÍ CLT PANELŮ PRO VÝŠKOVÉ STAVBY

 

Mezinárodně aktivní kancelář White Arkitekter se věnuje ekologicky a sociálně udržitelné architektuře s využitím dřeva jako významného obnovitelného materiálu. V roce 2016 ateliér navrhl 20patrovou budovu ve Skellefteå ve Švédsku, která je jednou z nejvyšších dřevěných výškových staveb na světě.

 


Mezi jeho nové stavby patří i projekt SARA KULTURHUS – nové kulturní centrum přímo ve středu města v sobě spojuje řadu funkcí: divadlo, muzeum, uměleckou galerii, veřejnou knihovnu, konferenční centrum a hotel. Budova je navržena jako uhlíkově neutrální, a je postavena především ze dřeva z regionálních boreálních lesů. Solární panely a další účinné energetické systémy rovněž přispívají k minimalizaci uhlíkové stopy.

 

Snahou municipality i architektů bylo navrhnout Sara Kulturhus tak, aby se stal přátelským prostorem pro všechny obyvatele bez ohledu na jejich dosavadní zájem o kulturu. Situování budovy i její maximálně možná otevřenost jak vizuálně (skleněná fasáda), tak fakticky (četné vchody) z ní vytvářejí přívětivou instituci. Sara Kulturhus vítá zájemce o kulturní vyžití na úrovni regionální, národní i mezinárodní, a zároveň je i výjimečnou ukázkou udržitelné architektury.

 

Hlavním cílem architektů bylo poukázat na možnosti použití dřeva jako konstrukčního materiálu pro složité výškové budovy v rámci udržitelné výstavby. Různorodý program si vyžádal řadu inovativních konstrukčních řešení při zapracování požadavků na rozpony, flexibilitu, akustiku i celkovou statiku. Vysokopodlažní hotel je postaven z prefabrikovaných objemových modulů CLT panelů (křížem lepené dřevo), které jsou umístěny mezi dvěma výtahovými jádry (také z CLT). Naproti tomu konstrukční systém nižší hlavní hmoty tvoří sloupy a nosníky z lepeného lamelového dřeva, ale jádra a smykové stěny jsou opět z CLT. Architektonický návrh umožnil, aby nosná konstrukce vznikla bez betonu, což výrazně urychlilo dobu výstavby a zcela zásadně snížilo uhlíkovou stopu.

 

Výstava A Heart of Wood / Srdce ze dřeva nabízí nejen pohled do inovativního stavebního procesu, ale představuje také mnoho podob využití této gigantické dřevostavby včetně společenských a kulturních budov. Stavby jsou prezentovány v podobě kreseb, fotografií, filmů, modelu, ale i ukázek výtvarně pojednaných akustických panelů na rozměrných dřevěných stěnách. Pražská výstava bude doplněna o nové materiály a fotografie, které návštěvníky seznámí s dalšími významnými stavbami tohoto renomovaného ateliéru.

 

Výstava se uskuteční ve spolupráci s přední berlínskou galerií architektury Aedes, která k výstavě rovněž vydala katalog.