ZA PRAVDU…

11/09/19 - 27/10/19
Výstava
Lapidárium Betlémské kaple
ZA PRAVDU…

místo / Lapidárium a dvorní trakt Betlémské kaple

 

zahájení / 10. září v rámci 8. Betlémské kulturní noci 

 

kurátoři / Milena Bartlová, Tomáš Pospiszyl, Filip Šenk, Dan Merta

 

grafický design / Robert V. Novák

 

Základní ideou projektu, který se bude konat v roce 650. výročí narození mistra Jana Husa a 30. výročí sametové revoluce, je vytvořit za pomoci vizuálního umění obraz prostředí, kde byl veden diskurz nad tématem pravdy v kontextu české historie. Toto prostředí se bude během výstavy díky performativním vstupům a intervencím architektů a umělců proměňovat a nabízet další možnosti interpretace někdy až zprofanovaného termínu „pravda“. Centrem projektu by se měla stát širší lokalita Betlémské kaple včetně lapidária a přilehlého dvorního traktu, která nabízí několik možnosti „pravdivého čtení“ její  historie, která zásadně ovlivnila vnímání českých dějin. Dvě významné osobnosti – Jan Hus i Václav Havel – jsou s tématem pravdy personifikovány, ale i dnes je možno najít soudobé bojovníky „za pravdu“.  Pravda je stále nepopulární, obtížná, její hlasatel či hlasatelka se setkávají s nepochopením, nezájmem nebo s otevřeným nepřátelstvím. I samotné vizuální umění v postfaktické době je médiem, kde je  pravda velmi často dost komplikovaně identifikovatelná.

 

Na projektu spolupracují výtvarní umělci, architekti, historici umění, filozofové a politologové.

 

Součástí výstavy budou debaty, filmový dokument a divadelní představení.

 

 

 

Fotogalerie