ARTSCAPE ICELAND

06/12/16 - 15/09/17

Bilaterální projekt Artscape Island je pokračováním aktivity Galerie Jaroslava Fragnera při mapování přesahů výtvarného umění do architektury a krajiny zemí donorských států EEA grants.

 

Podpořeno z Fondu pro bilaterální spolupráci.

 

cíle/

 • • hledání přístupů využití současného výtvarného umění v rámci zpřístupnění výjimečných lokalit na území Islandu
 • • seznámení se s nástroji, které jsou používány při realizaci projektů
 • • seznámení se se zkušenostmi partnerů na Islandu, porovnání se zkušenostmi získaných v rámci projektu Artscape Norway

 

nástroje/

 • • citlivý dialog umění a krajiny
 • • kultura versus příroda, umělecké intervence do materie přírody
 • • architektura jako součást umění, jako umělecký artefakt – nová estetická funkce
 • • architektonické prvky na pomezí architektury a umění s estetickou kvalitou
 • • putování za uměním a krajinou – jiný pohled na krajinu

 

Obohacení kulturní krajiny a veřejného prostoru prostřednictvím podpory a realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům.

 

Zapojení současné architektury a vizuálního umění v rozvoji současné postindustriální společnosti směrem k modernímu a udržitelnému pojetí kulturní krajiny.

 

Site specific instalace – umělecké intervence vytvořené pro konkrétní místo, které pracují s geniem loci vybraných lokalit. Její součástí jsou i drobné architektury, které zpřístupňují krajinu na Islandu a mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní materií daného místa. Drobná architektura a výtvarné umění jako multiplikátor lokálních aktivit, kulturních služeb a celkové kulturní, ekologické a sociální udržitelnosti.

 

Mezinárodní spolupráce na poli současné architektury a umění v rámci rozvoje společnosti, přenesení zkušeností do českého kulturního kontextu.

 

Norskočeská spolupráce vznikla během projektu Artscape Norway, která byla taktéž zahájena bilaterálním projektem a setkala se s velkým zájmem jak odborné, tak i laické veřejnosti.

Z tohoto důvodu by Galerie Jaroslava Fragnera ráda pokračovala v udržitelnosti projektu a rozšířila ho i na zmapování situace v dalším donorské zemi, Islandu. Je zde domluvena spolupráce s nejvýznamnějšími institucemi a předními architektonickými a krajinářskými ateliéry.

 

V průběhu tohoto bilaterální projektu budou v partnerské organizaci galerie ROM prezentovány v rámci norskočeské debaty zkušenosti s realizací projektu včetně promítnutí dokumentu Zemí mrazivých vyhlídek, a to za účasti partnerů a i ostatních norských institucí, jejichž činnost byla v projektu Artscape Norway prezentována, a to za spolupráce s velvyslanectvím České republiky v Norsku.

Tato debata by měla i nastínit další možnosti spolupráce, například v rámci mezinárodního festivalu věnujícího se krajinářské architektuře – Landscape festival Praha 2018.

 

Druhou částí této spolupráce bude debata, která se uskuteční v první polovině září v Plzni v rámci Landscape Festivalu Plzeň 2017 za účasti expertů z Islandu a Norska, kde bude možnosti porovnat zkušenosti z těchto dvou zemí a představit je českým kolegům i širší odborné veřejnosti a studentům.

 

Na základě pozvání od islandských partnerů je připraveno bilaterální setkání se zástupci dalších organizací, kteří seznámí české partnery se situací na Islandu a poskytnou podklady pro zmapování situace v této lokalitě /architektonické intervence, umění v krajině a veřejném prostoru/.

Výsledky budou prezentovány na webu včetně fotodokumentace a krátkého dokumentárního filmu.

 

 


 

Seminář, přednášky/

Oslo

6. dubna 2017

 

 • • seznámení partnerů projektu s výsledkem a dopadem projektu Artscape Norway na českou odbornou veřejnost
 • • prezentace výsledků workshopu Vítkov – krajina umění
 • • projekce dokumentárního filmu Země mrazivých vyhlídek
 • • seznámení se situací v ČR – přednášky českých expertů
 • • debata o budoucí spolupráci a udržitelnosti projektu
 • - ROM/ Henrik Minnasian, Jiří Havran
 • - Norwegian Tourist Routes
 • - Inghild Karlsen
 • - KORO
 • - Arstcape Nordland
 • - Galerie Jaroslava Fragnera/ Petr Kratochvíl, Dan Merta

 

 


 

Studijní a dokumentační cesta /

Island

22.–30. června 2017

 

Reykjavík/

- setkání s partnery

- diskuze o situaci na Islandu, porovnání s Norskem a Českou republikou

- prezentace drobné architektury a současného umění na Islandu

- návštěva architektonických intervencí v Reykjavíku, Keflavíku a okolí

 

instituce a partneři/

The Cultural Heritage Agency of Iceland, Reykjavik Art Museum, Studio Granda

 

další instituce a lokality/

Museum of Design and Applied Art, Torg í biðstöðu, Meanwhile projects, The Lighthouse Village

okolí Reykjavíku, Keflavík, Thorlakshofn, Háholt, Mosfellsbær

 

další destinace/

Borgarnes, Blonduos, Hofsós, Akureyri, Bifrost, Egilsstaðir + východní část Islandu

Arborg, Laugarvatn, Nesjavellir

 


 

Mezinárodní konference, debata/

Plzeň

11. září 2017

 


 

 

ISLAND, ARCHITEKTURA LÁVY A GEJZÍRŮ & GRÓNSKO/

13. prosince 2017

od 19:00 v Galerii Jaroslava Fragnera

 

Prezentace mezinárodního projektu Artscape Island.
Přednáška Dana Merty spojená s promítáním fotografií Jiřího Havrana
a oficiální premiérou dokumentárního filmu Mediated Motion in the Lava Field (Jiří Straka + Dan Merta).

 

 


 

PARTNEŘI PROJEKTU/

ROM

Reykjavík Art Museum

Studio Granda

 

 

Fotogalerie