ARTSCAPE NORWAY

Cílem projektu „Artscape Norway – přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku“ (dále Projekt)je realizace výstavního projektu fotografií a videoartové prezentace v prostorách GJF, vytvoření katalogu a zorganizování společného bilaterálního workshopu v Praze.  Projekt je určen široké veřejnosti, odborníkům – teoretikům a aktivním umělcům z oblasti výtvarného umění, architektury, krajinotvorby, studentům výtvarného umění, architektury, art managementu a ekologie a reprezentantům lokálních, regionálních a státních autorit.

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11588021439-made-in-nature

http://www.artscape-norway.eu/

trailer

 

Projekt je financován z Fondu EHP, program CZ 06 – kulturní dědictví a současné umění. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Název sub-projektu:
ARTSCAPE NORWAY - přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku
 
Číslo sub-projektu:
EHP-CZ06-MGSPA 17-2-062-2015
 
Místo realizace sub-projektu:
Česká republika
 
Celkové předpokládané výdaje na realizaci sub-projektu činí 2 635 000 Kč. Dotace z Národního fondu se poskytuje v hodnotě 2 371 000 Kč, což je maximálně 90% z celkově předpokládaných výdajů sub-projektu.
 
GJF, kterou provozuje žadatel Architectura na základě smlouvy s Nadací české architektury je jedinou českou galerií specializovanou na historii a současnost architektury s přesahy do výtvarného umění, tvorby krajiny a veřejného prostoru vůbec. Její výstavní, propagační a odborná činnost je založená na dlouhodobé spolupráci s českými a zahraničními institucemi (galerie, vysoké školy, kulturní centra, místní, regionální a státní správa …). Úspěšná spolupráce započala také s partnery v Norsku a k jejímu dalšímu rozvoji podává Žadatel také tuto žádost týkající se tématiky výtvarné realizace v norské krajině a architektuře. Norské království dlouhodobě rozvíjí péči o svou kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím podpory a realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům Norska. Např. Norské turistické trasy (NTO) jsou projektem, který se stal fenoménem v současné světové architektuře, vizuálním umění a v přístupu k modernímu a udržitelnému pojetí kulturní krajiny a nabízených služeb. Jde o Site specific instalace vytvořené pro konkrétní místo, které pracují s konkrétním geniem loci. Její součástí jsou i drobné architektury, které zpřístupňují norskou krajinu a mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní matérií dané lokality. NTO se staly multiplikátorem lokálních aktivit, kulturních služeb a celkové kulturní, ekologické a sociální udržitelnosti. Představují tak zcela unikátní tvůrčí linku: „nové vztahy – nové situace – nový kontext – nový příběh“.
Projekt se skládá ze tří vzájemně propojených aktivit: 1) výstava – představení výtvarných aspektů uměleckých děl a architektury začleněných do norské krajiny a veřejného prostoru prostřednictvím fotografie a videoartu, která bude instalována v prostorách GJF a následně v době udržitelnosti reinstalována na různých místech v ČR, 2) katalog k výstavě (cca 200 stran) obsahující fotodokumentaci a odborné texty a 3) bilaterální workshop na dané téma s odborníky a výtvarnými umělci z Norska a ČR. Ke všem třem částím vznikne v rámci aktivit projektu – cesty do Norska nová foto a video dokumentace, která bude posléze adjustována pro potřeby výstavy a graficky zpracována pro katalog, prezentace v rámci workshopu a propagaci Projektu. Výstava bude otevřená pro širokou veřejnost a výsledky workshopu budou poté veřejně dostupné v rámci publikačních a prezentačních aktivit GJF. Katalog bude k dispozici zdarma. 
Projekt prezentující unikátní norský přístup ke kulturní krajině a umění má sloužit jako příklad dobré praxe, který je ve svých principech přenositelný také do poměrů české a moravské krajiny a veřejného prostoru. Proto bude výstava v době udržitelnosti odprezentována na několika místech v ČR a jedná se i o prezentaci ve Slovenské republice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNEŘI
 
Gallery Rom
Adresa/ Maridalsveien 3, 0178 Oslo
 
ROM Nestátní nezisková organizace ROM (česky Prostor) je nestátní neziskovou organizací se sídlem v Oslo, jejíž posláním je podpora inovativního výtvarného umění a architektury. Za tímto účelem pořádá přednášky, výstavy, konference a organizuje instalace a umělecké akce ve veřejném prostoru. Její program přispívá k veřejné diskusi o poslání současného výtvarného umění a architektury jako multidisciplinárního dialogu. Skládá se ze dvou institucí - Galerie architektury a Ústav pro umění ve veřejném prostoru.
 
Při své činnosti úzce spolupracuje s Norským ministerstvem kultury. Je financována z rozpočtů Národní asociace norských architektů, Norské asociace krajinných architektů, Norské asociace interiérových architektů a designérů, Národní asociace výtvarných umělců a Národní asociace uměleckého průmyslu. S těmito organizacemi také úzce spolupracuje.
 
Úloha ROM v projektu je rozdělena do tří částí. První z nich je spolupráce při organizaci tvůrčí dokumentační práce na přípravě výstavy a katalogu pracovníků žadatele v Norsku. Druhou je aktivní účast na bilaterálním workshopu v ČR - prezentace výsledků své činnosti a návrh dalšího rozvoj spolupráce s ČR. Třetí je aktivní kurátorská činnost při přípravě a realizaci výstavy jako jednoho z výstupů projektu.
 
 
 
 
 
The National Tourist Route Department of the Norwegian Public Roads Administration
Adresa/ Postbox 1020, 2605 Lillehammer
 
Nasjonale turistveger (Národní turistické trasy) je příspěvková organizace Statens wegvesen - norského ředitelství veřejných pozemních komunikací. Posláním Nasjonal turistveger je marketing, rozvoj a údržba vybraných turistických tras v Norsku. Sídlí v Lillehammeru a má celostátní působnost. Při své činnosti spolupracuje s Národním radou pro hodnocení jakosti (Kvalitetsrad), Radou architektů (Arkitekturrad) a Uměleckou radou (Kunstrad) a také např. s Norským ministerstvem zahraničí.
 
Úloha tohoto partnera v projektu je rozdělena do dvou základních oblastí. První z nich je spolupráce při organizaci tvůrčí dokumentační práce na přípravě výstavy a katalogu pracovníků žadatele v Norsku. Druhým je aktivní účast na bilaterálním workshopu v ČR - prezentace výsledků své činnosti a další rozvoj spolupráce s ČR.
 
 

Fotogalerie