KRAJINA, MĚSTO, VEŘEJNÝ PROSTOR

Bilaterální projekt podpořený  z Fondů EHP a Norska – Fondu  pro bilaterální vztahy je pokračováním spolupráce Galerie Jaroslava Fragnera s norskými a islandskými partnery. S  nimi v předchozích letech realizovala řadu úspěšných projektů zaměřených na spojení architektury, výtvarného umění, veřejného prostoru a krajiny. Velký zájem odborné i laické veřejnosti a studentů o projekty „ARTSCAPE NORWAY“ a „ARTSCAPE ISLAND“ nás přesvědčily, že dané téma i mezinárodní spolupráce jsou potřebným a vítaným příspěvkem do diskuse o vztahu architektury, umění a krajiny.

 

Iniciativa má dva základní cíle:

Prvním cílem je organizace studentského workshopu pod vedením předního specialisty z Norska a jednodenní odborné konference s přednáškami expertů z České republiky,  Lichtenštejnska a Islandu. Druhý cíl představuje řada setkání všech partnerů za účelem plánování několikaletého navazujícího projektu a podání souvisejícího grantu v roce 2019.

Hlavním bodem těchto tři setkání bude příprava nadcházejícího společného dvouletého projektu zaměřeného opět na vztah městské i přirozené krajiny a architektury a výtvarného umění. Projekt bude obsahově i produkčně navazovat na předchozí úspěšné „ARTSCAPE NORWAY“ a „ARTSCAPE ISLAND“ a bude v českém kontextu hlouběji představovat přístup donorských zemí k dané problematice.  Hlavními tématy chystaného dvouletého grantu budou revitalizace industriálních zón, zkvalitnění veřejného prostoru jako integrální složky v rámci budoucí udržitelnosti. Realizace vzniklé během tohoto dlouhodobého projektu budou zaměřeny na plánování, implementaci, realizaci a péči o vnitřní městský prostor v minulosti zatížený industriálním využitím, u kterého je nutné najít nové funkční využití s ohledem na změny nároků a požadavků ekonomického i sociálního charakteru.

 

Druhým cílem je několikadenní studentský workshop a odborná konference organizované v rámci Landscape Festivalu Ostrava 2019. Vedoucím workshopu bude věhlasný finský architekt Sami Rintala, jehož architektonické studio Rintala Eggertsson Architects, jež založil se svým islandským kolegou Dagurem Eggertssonem, sídlí v Oslo. Získané zkušenosti přinesou studentům mezinárodní rozhled a inspirace ze zemí, kde je vztah architektury a výtvarného umění ke krajině kultivován již desetiletí. Zároveň jim napomohou vykročit nad rámec českého a středoevropského kontextu a získat vhled do situace v donorských zemích.

 

Na jednodenní odborné konferenci vystoupí přední experti z Lichtenštejnska,  Islandu a České republiky.  Tématem přednášek budou architektonické a umělecké intervence do veřejného prostoru a krajiny v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu i v České republice. Cílovými skupinami a také účastníky akce budou zástupci odborné veřejnosti, studentů vysokých škol se zaměřením na architekturu, urbanismus či umění a zástupci veřejné správy. Volně přístupný záznam celé akce se všemi přednáškami bude ke zhlédnutí na internetových stránkách.

 

Bilaterální partneři/

 

ROM

– je nestátní nezisková organizace se sídlem v Oslo, jejímž posláním je podpora inovativního výtvarného umění a architektury. Za tímto účelem pořádá přednášky, výstavy, konference a organizuje instalace a umělecké akce ve veřejném prostoru. Sestává ze dvou institucí: Galerie architektury a Ústav pro umění ve veřejném prostoru. ROM byla také partnerem předchozích  projektů Artscape Norway a Artsacep Island.

 

The Institute of Architecture and Planning at the University of Liechtenstein

– je více než půl století trvající autonomní institut Lichtenštejnské univerzity ve Vaduzu. Škola se specializuje na ekonomicky, ekologicky a sociálně relevantní témata udržitelného stavitelství.  Jeden zástupce Institutu architektury a plánování se se svým příspěvkem zúčastní semináře – konference v Ostravě v rámci Landscape Festivalu Ostrava 2019. Tím bude s největší pravděpodobností architekt Robert Mair, který již v roce 2016 navštívil odbornou architektonickou konferenci v Liberci, kde rovněž s velkým ohlasem prezentoval svůj příspěvek.

 

FILA / Asociace islandských krajinářských architektů

– se sídlem v Reykjavíku má více než 80 členů v celé zemi. Členové pracují v široké oblasti designu, organizace a řízení v městských i venkovských oblastech. Krajinní architekti jsou profesionálové, kteří pracují na zachování přírodní a kulturní krajiny, aby zajistili bezpečné, ekonomické a krásné prostředí člověka v městských a venkovských oblastech.  FILA vyšle jednoho reprezentanta na zářijový seminář – konferenci Landscape Festivalu Ostrava 2019. Prezident organizace Hermanna Georg Gunnlaugsson se zúčastnil projektu Artscape  Island.

 

Rintala Egertsson Architects

– je světoznámé architektonické studio pohybují se mezi architekturou a výtvarným uměním. Mnoho projektů vzniká na základě architektonických workshopů. Architekt Sami Rintala povede mezinárodní workshop v Ostravě.

 

 

 

Studio Granda Architects

Zástupci studia se aktivně účastnili projektu Artscape Island.

 

 

program/

 

únor/ studijní cesta Vaduz

březen/ studijní cesta Oslo

duben/ architektonický workshop Ostrava

červen/studijní cesta Island

září/ odborná konference – Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie