Architektura a veřejný prostor

Architektura a veřejný prostor

VYPRODÁNO

Petr Kratochvíl - texty o moderní a současné architektuře.

Téma veřejného prostoru patří dnes ke klíčovým tématům architektonické diskuze i k důležitým motivům městských politik a plánů. Co je však tak nového na tématu veřejného prostoru, že přitahuje pozornost tvůrců, politiků i teoretiků na architektonických výstavách, konferencích a v médiích?

 

Možná, že je to právě novodobá nesamozřejmost veřejného prostoru: jeho zpochybnění, rozklad jeho fyzické formy i tradiční funkce a opětovné hledání jeho nových forem i nové náplně.

 

Výběr textů předních architektů, urbanistů, sociologů i právníků se pokouší postihnout dvojznačnost veřejného prostoru jako prostoru fyzického i sociálního a zároveň poukázat na rozdílné hodnotící postoje, na rozkmit mezi ohlašováním krize a rozkladu veřejného prostoru na jedné straně a pozitivním hledáním nových forem a programů na straně druhé.

 

Překlady textů / Petr Kratochvíl
Odpovědná redaktorka / Jana Tichá
Grafická úprava / Tomáš Machek [Side 2]
Sazba a prepress / Marek Prokop [Side 2]
Tisk a vazba / Didot
Vydal / Zlatý řez
vydání první
Praha 2012
ISBN 978-80-903826-4-0

 

Cena / 299,-Kč