Architektura reciprocity: Pavla Melková, Miroslav Cikán

Architektura reciprocity: Pavla Melková, Miroslav Cikán

Neptejme se pouze, jaká architektura je, ale především, co způsobuje.

Tak zní motto knihy pojednávající (nejen) o architektuře způsobem, který osloví každého z nás. Autoři publikace, kteří se dlouhodobě věnují vzájemným vztahům člověka, prostředí a architektury, na konkrétních příkladech ukazují důležitost vzájemnosti, sounáležitosti a spolupráce nejen ve vztazích architektury vůči lidem a prostředí, ale také v životě společnosti obecně. Vycházejí z předpokladu, že druhy vazeb, kterých je architektura účastná a které vytváří, jsou založeny na stejných či podobných principech jako vztahy mezi lidmi či uvnitř přírody. Zdá se totiž, že konečně přichází doba, kdy bude samozřejmostí vyhodnocovat architektonické záměry zejména z hlediska jejich dopadu na kvalitu života společnosti, té dnešní, ale také budoucí.

 

Koncepce a text: Pavla Melková

Ideový spoluautor: Miroslav Cikán

Grafický design: Robert V. Novák

Formát: 166 × 230

Vazba: pevná

Počet stran: 168

Vydal: Nakladatelství KANT

ISBN 978-80-7437-318-3

Cena: 600 Kč (na křtu bude kniha za speciální cenu)

 

 

 

 

 

Fotogalerie