Bratislava - Atlas sídlisk

Bratislava - Atlas sídlisk

VYPRODÁNO

 

Vítajte v panelstory!

Monografia Bratislava: atlas sídlisk, 1950 - 1995 / Bratislava: Atlas of Mass Housing, 1950 – 1995 predstavuje históriu, spoločenské, ekonomické, urbanistické a architektonické súvislosti výstavby sídlisk v druhej polovici 20. storočia na území Bratislavy. Autori analyzujú každé panelové sídlisko v meste z hľadiska urbanistickej štruktúry, konštrukčných a architektonických stránok, bilancujú obytné plochy, vybavenosť sídlisk, zeleň aj dopravu v pôvodnom návrhu a upozorňujú na špecifiká vzniku a výstavy sídlisk. Publikácia približuje významnú etapu bytovej výstavby na Slovensku a v druhej polovice 20. storočia, najmä panelových sídlisk, a uvádza fakty aj informácie, z ktorých mnohé ešte neboli publikované. Text je v slovenčine aj angličtine. Autori / rky: Henrieta Moravčíková, Mária Topolčanská, Matúš Dulla, Katarína Haberlandová, Slávka Toscherová, Peter Szalay, Soňa Ščepánová.

 

autor / Henrieta Moravčíková, Mária Topolčanská, Peter Szalay, Matúš Dulla, Katarína Haberlandová, Slávka Toscherová, Soňa Ščepánová
odborná recenze / Dana Drobniaková, Elena Szolgayová
editor / Daniela Marsinová
překlad / Martin Tharp
grafická úprava / Matúš Lelovský, Juraj Blaško
tisk / Finidr s.r.o., Český Těšín
vydal / Slovart, spol. s.r.o.
rok vydání / 2011
vydání první
ISBN 978-80-556-0478-7
334 stran, flexi vazba

cena / 690,-Kč