Česká architektura 2010 - 2011

Česká architektura 2010 - 2011

Petr Všetečka

Cílem ročenky české architektury je pravidelně podávat zprávu o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odborné, ale především laické veřejnosti a přinášet podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr staveb do reprezentativní dvoujazyčné publikace provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty.
 
Kniha se skládá ze tří kapitol. První z nich Stavby prezentuje 30 vybraných a typologicky rozmanitých objektů s rozsáhlým komentářem editora. V kapitole Názor hovoří Petr Všetečka s architektem Zdeňkem Fránkem. Třetí kapitola Faktografie přináší přehled událostí v architektuře(vybrané akce komentovala Milena Sršňová), statistické přehledy (stavebnictví, bytová výstavba), nekrolog (Karel Hubáček), ocenění vybraných osobností (Karel Prager, Stanislav Hubička) za celoživotní dílo a výsledky vybraných celostátních soutěží a projektových soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů. Faktografickou kapitolu uzavírá seznam literatury vydané za uplynulé období (vybrané tituly doporučil Jakub Potůček).
 
Autor - Petr Všetečka
 
 
Nakladatel / Prostor - architektura, interiér, design
Počet stran / 204
Jazyk / česky, anglicky
Rozměry / 23 × 30,5 cm
Rok vydání / 2012
 
ISBN 978-80-87064-07-8
 
Cena / 600,-Kč