Česká architektura 2011 - 2012

Česká architektura 2011 - 2012

Michal Kuzemenský

Ročenka české architektury pravidelně informuje o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odbornou, ale především laickou veřejnost a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr publikovaných staveb provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty.
 
Kniha, které představuje dění v oboru prostřednictvím cca 300 ilustrací na 200 stranách, se skládá ze tří kapitol. První z nich Stavby prezentuje 32 typologicky rozmanitých objektů českých autorů. Současně je také v úvodní studii stručně komentován vývoj české architektury v daném období. V kapitole Názor hovoří osobnosti, která výrazně vystoupily na tuzemské scéně v oblasti architektury, designu a výtvarného umění, v aktuálním vydání jsou to Petr Malinský a Martin Jaroš. Třetí kapitola Faktografie přináší statistické přehledy, ocenění vybraných osobností z oboru (Karel Koutský a Jan Kozel, David Kopecký), výsledky vybraných celostátních soutěží a soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů. Faktografickou kapitolu uzavírá přehled událostí v architektuře a designu a seznam literatury vydané za uplynulé období. 
 
Výběr staveb a úvodní text: Michal Kuzemenský
 
 
Nakladatel / Prostor - architektura, interiér, design
Počet stran / 202
Jazyk / česky, anglicky
Rozměry / 23 × 30,5 cm
Rok vydání / 2013
 
ISBN 978-80-87064-13-9
 
Cena / 600,-Kč