D3A

D3A

Živá architektura

Monografie přední pražské architektonické kanceláře, kterou založili Stanislav Fiala, Tomáš Prouza a Jaroslav Zima. Rozhovory a více než 70 realizací i projektů přibližuje vývoj jejich tvorby za posledních 20 let na pozadí celospolečenských, ekonomických a technologických změn. Stanislav Fiala, Tomáš Prouza a Jaroslav Zima začali spolupracovat v roce 1989, o několik let později založili architektonickou kancelář D3A. Patří ke generaci, jejíž profesní start se odehrál v době bezprostředně po Sametové revoluci a která získala mimořádně brzy možnost samostatně navrhovat a realizovat své projekty. Výrazně ovlivnili podobu současné Prahy přestavbou industriálního Smíchova i podobu současné české architektury svým svobodným experimentováním s nejrůznějšími prvky, materiály, prototypy a neortodoxními přístupy ke stavění. Díky jejich rozdílným osobnostem je záběr práce D3A mimořádně zajímavý a široký: od urbanismu a rozsáhlých městských celků přes rodinné domy a interiéry až po scénografii a produktový design. D3A patří mezi špičku současné české architektury, za svou práci obdrželi mnoho domácích i mezinárodních ocenění.

 

 

Editorky / Irena Fialová a Jana Tichá
Texty / Irena Fialová, Jana Tichá, Stanislav Fiala, Tomáš Prouza, Jaroslav Zima
Anglické překlady / Martin Tharp
Grafická úprava / Tomáš Machek, Olga Benešová
Sazba / Anna Štípková [Side2]
Tisk / Finidr, s.r.o.
Vydavatel / Zlatý řez
vydání první
Praha 2009
ISBN 978-80-87068-05-2

 

Cena / 290,-Kč