Ekonomie měst

Ekonomie měst

Jane Jacobs

 

 

Proč některá města bohatnou, zatímco jiná chudnou, a jak jejich růst či úpadek ovlivňuje celou ekonomiku? Právě těmito otázkami se zabývá jedna z nejdůležitějších knih americko-kanadské autorky, uznávané především za své teorie v oblasti rozvoje měst a komunit. V Ekonomii měst přichází Jane Jacobs s myšlenkou, že jsou to právě města, co nejvíce hýbe ekonomickým rozvojem. Dřívější téma měst a jejich rozvoje nyní autorka analyzuje spíše z pohledu ekonomických procesů, které ve městech probíhají a zároveň tak upozorňuje na důležitou a přitom opomíjenou provázanost urbánního a ekonomického vývoje.

 

autor: Jane Jacobs

 

přeložila: Sylva Ficová

grafická úprava: The Rodina (Tereza Rullerová a Vít Musil)

nakladatelství MOX NOX, www.moxnox.cz

ISBN 978-80-905064-1-1