FUA 20 • FUA 02

FUA 20 • FUA 02

FUA 20 • FUA 02 je dvoukniha vyprávějící příběh prvních 20 let života jedné malé, otevřené a dynamické fakulty umění a architektury ve stínu Ještědu. 

FUA 20 je záznam o 20 letech existence Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Periferie se v této knize stává centrem dění. Prostřednictvím 11 rozhovorů s profesory a studenty nechává vyprávět ucelené příběhy tří oborů, na které se FUA během let rozrostla. Základní dějové linie jsou doplněny osobními sloupky vysvětlujícími vnitřní fenomény školy a vizuálním záznamem všeho zásadního, co se na fakultě odehrálo. Celá kniha je zakončena profily absolventů, kteří se z Liberce vydali svou vlastní cestou.

FUA 02 je druhou ročenkou shrnující akademický rok 2013/2014 Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Uceleněji představuje všechna témata a projekty, které na půdě školy vznikly. FUA 02 není jen pouhou prezentací školy, ale společně s knihou FUA 20 slouží i jako nástroj vnitřní reflexe a klade otázku, jakým směrem se vydat dál.

 

Vydavatel / Fakulta umění a architektury Technická univerzita v Liberci

www.fua.tul.cz

 

ISBN 978-80-7494-179-5

ISBN 978-80-7494-178-8

 

Cena / 800,- Kč