Go Home

Go Home

Procházky novou Prahou - okolo Václavského náměstí

Go Home je cyklus procházek zaměřujících se na moderní architekturu Prahy. Praha není jen historickým městem jak jej znáte z pohlednic, ale naopak v sobě skrývá mnoho zajímavých staveb 20. století a současnosti. Procházky vnímáme jako příjemně strávený čas na místech, kam vás běžné turistické průvodce nezavedou: jsou sestaveny tak, abyste je zvládli projít po obědě a přitom nebyla ohrožena vaše večeře. A proč se průvodce jmenuje Go Home? Nejenže vám ukáže Prahu očima místních.Go Home je navíc hra, při které cesta začíná a končí vždy v jednom bodě. Průvodcem při vašich toulkách Prahou vám bude staropražské strašidlo Plivník, jehož nikdy nikdo celého nespatřil a ani vy nepoznáte jeho celkovou podobu.

 
 
Koncepce / Yvette Vašourková
Texty / Václav Cimbál, Lenka Lednická
Překlad / Karin Grohmannová
Jazyková redakce české verze / Markéta Žáčková
Jazyková redakce anglické verze / Matthew Brennan
Grafická úprava / Ado Juráček
Fotografie / Cristina Barranca, Pavel Barták, Barbora Pivoňková, Diego Magalhaes, archiv hotelu Jalta
Tisk / PBtisk
Ilustrace / studio MOBA, Daniela Krausová
Vydal / Centre for Central European Architecture
vydání první
Praha 2010
ISBN 978-80-254-8885-0
 
 
 
Cena / 149,-Kč