Humpolec a okolí / architektura 1900 - 2014

Humpolec a okolí / architektura 1900 - 2014

VYPRODÁNO

 

Dan Merta

,,Od dávných dob byl genius loci - duch místa pokládán za konkrétní skutečnost, s niž se člověk setkává tváři v tvář a s níž se musí vyrovnávat ve svém každodenním životě. Architektura znamená zviditelňování genia loci a úlohou architekta je vytvářet místa naplněná významy a pomáhat tak člověku bydlet."

Christian Norberg-Schultz
 

texty / Dan Merta, Matěj Kotalík, Petr Kratochvíl, Zdeněk Lukeš, Zuzana Prokopová, Klára Pučerová, Renata Vrabelová
biografie / Martin Hrabina, Lenka Kubelová, Klára Pučerová, Kristýna Zajícová
grafický design / Štěpán Malovec
překlady / John Comer, Viktor Horák, Pearl Harris
jazyková redakce / Jana Palacká
produkce / Klára Pučerová, Tomáš Krajčinovský
úprava plánové dokumentace / Tomáš Krajčinovský
mapy / Český úřad zeměměřický a katastrální, Národní archiv, Obec Lipnice nad Sázavou, Map Design
tisk / Akontext
vydala / Architectura & Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 2014


ISBN/ 978-80-905782-4-1


Cena / 440,- Kč