I (love) module

I (love) module

Jaroslav Sládeček, Jiří Kout, Martin Hart, Kateřina Frejlachová

Cílem publikace je popularizování fenoménu modulární architektury, která je ve světě již velmi oblíbená. V České republice jde o oblast pro mnohé architekty i širokou veřejnost zatím poměrně neznámou. Proto se autoři zaměřili spíše na charakter populární než vědecký.
 
Kniha je rozdělena na dvě části - historii a současnost. Historická část mapuje vznik a podmínky pro rozvoj modulární architektury. Na čtyřiceti stranách se dovídáme o prvním předchůdci modulární výstavby již z roku 1624 a dalším průběhu vývoje modulární architektury až do sedmdesátých let minulého století, kdy nám autoři předkládají zásadní příklady, které byly zlomovými milníky pro vznik současné modulární architektury. Tato část je pak glosována citáty významných architektonických osobností, či přímých uživatelů montovaných domů. Historii pak doplňují vkládané tématické dvoustrany, které jsou věnovány dalším souvisejícím okolnostem jako je Jeřáb, Software, Logistika a Hra.
 
Současnost je zaměřena na různorodé příklady modulárních staveb. Autoři nám ukazují v každé podkapitole tři příklady modulárních staveb jak z České republiky, tak ze zahraniční. Jejich rozdělení vychází z vlastností modulární architektury: Modularita, Mobilita, Recyklace, Variabilita, Humanitarita, Ikona. U každé podkapitoly najdeme čtivý úvod, který vždy otevírá téma, pokládá si otázky a nabízí odpovědi. To pak autoři demonstrují třemi ukázkami realizací, které dobře vystihují význam celé kapitoly, a které autoři dále přibližují a interpretují.
 
„I [love] Module“ tak nabízí na relativně malém prostoru ucelený pohled na oblast modulární architektury a čtivou formou ji přibližuje nejen architektům, ale také široké veřejnosti.
 
 
Cena / 220,-Kč