industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí)

industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí)

240 stran; česky, anglicky;

190 barevných vyobrazení a plánů; 

ISBN 978-80-01-06807-6

editor Benjamin Fragner, spolupráce Jan Zikmund a Jan Červinka

jazyková redakce Irena Hlinková, překlad Robin Cassling

odborný recenzent Petr Urlich

grafická úprava a sazba Jan Forejt (Formall)

úprava reprodukcí Jiří Klíma (Formall), úprava výkresové dokumentace Jan Kuták

produkce Gabriel Fragner (Formall)

písma Acumin, Reckless

výroba Formall 

tisk PBtisk

vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze 2021

publikace vznikla v rámci stejnojmenné výstavy 

Fotogalerie