Industriální topografie/ architektura konverzí 2005-2015

Industriální topografie/ architektura konverzí 2005-2015

Benjamin Fragner - Vladislava Valchářová

Málo co tak zbystřilo v posledních letech pozornost a zájem o průmyslové dědictví, jako projekty konverzí opuštěných skladů, textilek, továrních hal, pivovarů, hutí či elektráren. Upozorňují na možnosti, představují aktuální téma architektury a urbanismu, resonují se současnými tendencemi v umění. Zaplňují prázdnotu, která zůstává po mizející industriální éře.


Publikace současnou situaci zrcadlí. Soustřeďuje příklady z České republiky z let 2005 až 2015. Výběr, jenž představuje 42 nově využitých bývalých industriálních budov a areálů, vychází z podkladů Industriální topografie České republiky Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze. Ve čtyřech tematických shlucích reprezentují pozoruhodnou škálu často i protichůdných přístupů a vyhraněných architektonických konceptů, nákladných přestaveb i nenáročných úprav a vtipných intervencí, podle konkrétní situace i podle možností, kolik toho jsme schopni – ale i ochotni – z minulé zkušenosti do dnešních dnů přenést a vstřebat. Vypovídají o rozdílných motivacích a společenské atmosféře, o neklidu změny i potřebě kontinuity.

 

autorská spolupráce /  Jan Zikmund, Lukáš Beran, Tomáš Skřivan, Petr Vorlík
spolupráce při přípravě podkladů / Iva Dvořáková, Tomáš Krajčinovský, Anna Štefánková
jazyková redakce / Hana Hlušičková
odborní recenzenti / doc. ing. arch. Pavel Halík, CSc., FA TUL, Ing. Svatopluk Zídek, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI
překlad / Robin Cassling
grafická úprava / Jan Forejt
předtisková příprava / Formall
tisk / HRG Litomyšl
 
ISBN 978-80-01-05592-2
 
cena / 440,- Kč