Industriální topografie/ Karlovarský kraj

Industriální topografie/ Karlovarský kraj

Dita Dvořáková (ed.)

autoři: Lukáš Beran, Milan Dospěl, Dita Dvořáková, Veronika Fousková, Benjamin Fragner, Hana Hlušičková, Pavel Jákl, Miroslav Kindl, Zuzana Křenková, Viktor Mácha,  Adéla Poubová, Vladislava Valchářová, Jan Vaňata, Petr Vorlík, Lubomír Zeman, Jan Zikmund, Michal Zlámaný

spolupráce: Irena Lehkoživová, Simona Marková, Michael Rund, Tomáš Řepa, Lukáš Smola, Milan Starec, Dalibor Vondraš, Martin Vonka

jazyková redakce: Hana Hlušičková

odborná recenze: Pavel Halík

překlad: Robin Cassling, Susanne Spurná

grafická úprava: Jan Forejt

sazba a tisk: Studio Ellement

 

Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

počet stran:224

jazyk: česky (úvod a ediční poznámka rovněž anglicky a německy)

cena: 415,-

ISBN 978-80-01-04919-8