Industriální topografie/ kraj Vysočina

Industriální topografie/ kraj Vysočina

VCPD

Krajem Vysočiny pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 273 stranách lokalizuje a identifikuje 683 objekty ve 324 heslech, obsahuje 5 map a 473 černobílá vyobrazení.

 

Přináší další výsledky projektu MK ČR Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI. Vydalo ji Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ve spolupráci a s podporou Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.),  Industriální topografie / Kraj Vysočina, Praha 2014.

autoři Lukáš Beran, Jakub Bacík, Benjamin Fragner, Hana Hlušičková, Pavel Jákl, Michal Kamp, Robert Kořínek, Irena Lehkoživová, Viktor Mácha, Miroslav Pavel, Tomáš Řepa, Milna Starec, Vladislava Valchářová, Jan Zikmund, Michal Zlámaný / jazyková redakce Hana Hlušičková / odborná recenze Pavel Halík / překlad Robin Cassling, Susanne Spurná / grafická úprava Jan Forejt / sazba Studio Element / tisk MM Production / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

 

počet stran: 273
jazyk: česky  (úvod a ediční poznámka anglicky a německy)
cena: 390,-
ISBN 978-80-01-05544-1