Industriální topografie/ Královehradecký kraj

Industriální topografie/ Královehradecký kraj

Vladislava Valchářová (ed.)

autoři: Lukáš Beran, Milan Dospěl, Dita Dvořáková, Veronika Fousková, Benjamin Fragner, Hana Hlušičková, Pavel Jákl, Robert Kořínek, Alena Křížková, Irena Lehkoživová, Zuzana Křenková, Jakub Potůček, Viktor Mácha, Tomáš Řepa, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný

jazyková redakce: Hana Hlušičková

odborná recenze: Pavel Halík

překlad: Robin Cassling, Susanne Spurná

grafická úprava: Jan Forejt

sazba a tisk: Studio Ellement

 

Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

 

počet stran:368

jazyk: česky (úvod a ediční poznámka rovněž anglicky a německy)

cena: 415,-

ISBN 978-80-01-05143-6