Industriální topografie/ Olomoucký kraj

Industriální topografie/ Olomoucký kraj

Lukáš Beran - Vladislava Valchářová - Jan Zikmund (eds.)

autoři: Lukáš Beran, Klára Brůhová, Dita Dvořáková, Benjamin Fragner, Hana Hlušičková, Vendula Jurášová, Robert Kořínek, Irena Lehkoživová, Viktor Mácha, Zuzana Křenková, Martina Potůčková, Tomáš Řepa, Milan Starec, Milan Škobrtal, Vladislava Valchářová, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Aneta Zlámalová, Michal Zlámaný

jazyková redakce: Hana Hlušičková

odborná recenze: Pavel Halík

překlad: Robin Cassling, Susanne Spurná

grafická úprava: Jan Forejt

sazba a tisk: Studio Ellement

 

Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Olomouckým krajem.

 

počet stran:306

jazyk: česky (úvod a ediční poznámka rovněž anglicky a německy)

cena: 415,-

ISBN 978-80-01-05230-3