Industriální topografie/ Pardubický kraj

Industriální topografie/ Pardubický kraj

Vladislava Valchářová (ed.)

autoři: Libor Aksler, Lukáš Beran, Milan Dospěl, Dita Dvořáková, Veronika Fousková, Benjamin Fragner, Hana Hlušičková, Pavel Jákl, Miroslav Kindl, Robert Kořínek, Irena Lehkoživová, Zuzana Křenková, Viktor Mácha, Tomáš Med, Tomáš Řepa, Vladislava Valchářová, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný

jazyková redakce: Hana Hlušičková

odborná recenze: Pavel Halík

překlad: Robin Cassling, Susanne Spurná

grafická úprava: Jan Forejt

sazba a tisk: Studio Ellement

 

Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

počet stran:288

jazyk: česky (úvod a ediční poznámka rovněž anglicky a německy)

cena: 415,-

ISBN 978-80-01-05045-3