Industriální topografie/ Plzeňský kraj

Industriální topografie/ Plzeňský kraj

Lukáš Beran - Vladislava Valchářová - Jan Zikmund (eds.)

autoři: Lukáš Beran, Jakub Bacík, Dita Dvořáková, Benjamin Fragner, Hana Hlušičková, Pavel Jákl, Robert Kořínek, Irena Lehkoživová, Viktor Mácha, Zuzana Křenková, Alena Křížková, Jan Počta, Tomáš Řepa, Vladislava Valchářová, Jan Vaňata, Petr Vorlík, Jan Zikmund, Michal Zlámaný

jazyková redakce: Hana Hlušičková

odborná recenze: Pavel Halík

překlad: Robin Cassling, Susanne Spurná

grafická úprava: Jan Forejt

sazba a tisk: Studio Ellement

 

Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Plzeňským krajem.

 

počet stran:320

jazyk: česky (úvod a ediční poznámka rovněž anglicky a německy)

cena: 415,-

ISBN 978-80-01-05396-6