Industriální topografie/ Ústecký kraj

Industriální topografie/ Ústecký kraj

Vladislava Valchářová (ed.) - Lukáš Beran - Jan Zikmund

autoři: Michaela Balášová, Dita Dvořáková, Radovan Folk, Ivan Girsa, Pavel Jákl, Petr Joza, Miroslav Kindl, Zuzana Křenková, Irena Lehkoživová, Viktor Mácha, Jan Němec, Adéla Poubová, Petr Rak, Milan Starec, Tomáš Šenberger, Tomáš Voldráb, Martin Vonka, Petr Vorlík, Michal Zlámaný

odborná recenze: Eva Dvořáková, Pavel Halík

překlad: Robin Cassling, Susanne Spurná

grafická úprava: Jan Forejt

sazba a tisk: Studio Ellement

 

Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

počet stran:368

jazyk: česky (úvod a ediční poznámka rovněž anglicky a německy)

cena: 415,-

ISBN 978-80-01-04833-7