Jak se dělá město

Jak se dělá město

Jan Šépka, Mirka Tůmová a studenti ateliéru Š+T FA ČVUT 2009-2014

Jaké má být současné město? Co má lidem poskytovat? Je nutné stále opakovat ověřená schémata? Jak řešit problematická místa ve městě, která se zdají být ideální, ale mají řadu omezení? Na tyto a další otázky týkající se například dopravy, zeleně apod. se v knize snaží odpovědět týmy studentů architektury pod vedením Jana Šépky a Mirky Tůmové a ve spolupráci se zástupci osmi vybraných měst a městských čtvrtí.

 

Na řešených příkladech se studenti vždy v několika variantách snaží ukázat, jak najít největší potenciál města, na základě kterého může vzniknout urbanistická studie nebo koncepce. Důležitá je konfrontace jejich návrhů přímo v řešené lokalitě za účasti občanů i politiků, kteří aktivitu studentů oceňují jako zdroj inspirace pro další rozvoj města. Kniha nastiňuje jiné možnosti v plánování strategie koncepce měst. V optimálním případě může sloužit jako nástroj pro přesvědčení politiků o potřebě vypisování architektonicko-urbanistických soutěží.

 

Autoři/ Jan Šépka, MirkaTúmová

Počet stran/ 637

ISBN 978-80-87064-15-3

 

Cena/ 770,- Kč