Ján Stempel

Ján Stempel

Ján Stempel

Kniha shrnuje 30 let profesní dráhy architekta Jana Stempela. Představuje ji formou autorského úvodu, vybraných realizací a návrhů komentovaných rovněž autorem samým a několika jeho dalšími texty o architektuře. Doplněním jsou i krátké eseje o Stempelově tvorbě z pera významných architektonických autorit domácících i zahraničních. Kniha především zaujme kvalitou představených staveb, ať je již Jan Stempel navrhoval v rámci ateliéru SIAL, ADNS či svého současného vlastního ateliéru s J.J. Tesařem. Již jen pro tuto úroveň vlastní architektury si dílo Jana Stempela zaslouží publikaci. Stempel se však ukazuje i jako velmi zkušený teoretický interpret architektury, což už dříve prokázal jako autor několika významných publikací o současné architektuře a v této knize i velmi výstižnými výklady vlastních staveb. Kniha je psána velmi čtivým způsobem, který zasvěcený vhled do problematiky dokáže předvést v jasných formulacích. Rovněž velmi kvalitní je obrazová úroveň publikace. Kniha dokládá nejen bohatou tvůrčí dráhu Jana Stempela, ale i opravdovost jeho vztahu k architektonické profesi. Rozhodnout se po úspěšném startu velké architektonické kanceláře opět pro cestu individuálního hledání a dělit navíc svůj čas mezi tvůrčí činnost a péči o studenty, to je věc jistě hodná úcty.

 

Nakladatel / KANT 

Počet stran / 168

Jazyk / česky

Rozměry / 24,5 × 28,5 cm

Rok vydání / 2014 (1. vydání)

 

ISBN 978-80-7437-121-9

 

Cena / 850,- Kč