Knesl + Kynčl Architekti

Knesl + Kynčl Architekti

Kniha vznikla jako doprovodná publikace k výstavě "Mezi městem a domem" uspořádané v Galerii Jaroslava Fragnera od 2.2. do 3.3.2013

Mezi městem a domem

 

Vždy nás zajímá nejdřív místo, kde má dům vzniknout, jeho vazby a souvislosti. Dům není socha, není tu pouze sám pro sebe, vždy je součástí města či krajiny. Proto se také zabýváme kompletní škálou architektonických prací a poloh - od územního plánování po detail a od teorie po realizaci. Naší ideální zakázkou je "městský projekt", v Bohigasově slova smyslu - stavba, kde se vzájemně proplétá dům s městem a potkává veřejné se soukromým.

 

Koncepce / Knesl + Kynčl architekti
Texty / Jakub Kynčl, Dana Morávková
Překlad / Tereza Fendrychová, Miloš Rejsek
Jazyková redakce české verze / Vendula Kůrková
Jazyková redakce anglické verze / David C. Hammacher, Robert Votický
Grafická úprava / Václav Štojdl, Zuzana Morávková
Fotografie / Radek Brunecký, Tomáš Rasl
Sazba / Zuzana Morávková
Tisk a vazba / tiskárna Jiří Kudrna
Vydal / KNESL+KYNČL s.r.o.
vydání první
Brno 2013
ISBN 978-80-903926-9-4

Cena / 260,-Kč