Materiology

Materiology

Élodie Ternaux, Daniel Kula, Quentin Hirsinger

V důsledku průmyslové revoluce a následného vědeckého a technického rozvoje ve 20. století došlo k vzniku mnoha nových materiálů. Protože tento rozvoj stále pokračuje, vznikají v celém světě nejen nové materiály, ale jsou rozvíjeny i vlastnosti materiálů tradičních. Materiály jsou používány v dříve nevídaných kontextech a neobvyklých aplikacích. Některé vznikají záměrně pro určité využití skrze vědecký vývoj a výzkum, jiné se objevily náhodou a určení jejich oblasti použití je věc architektů či designérů. 
 
Cílem publikace je poskytnout ucelený a srozumitelný přehled, který obsahuje základní informace o materiálech, jejich vlastnostech, výrobě a možnostech technologického zpracování.
 
Kniha je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá jednotlivými materiálovými rodinami, jako je sklo, dřevo, kámen nebo papír, a pojednává o způsobech jejich vzniku, historii použití, způsobech zpracování a vlastnostech výsledných produktů včetně aplikací, pro které jsou určeny.
 
Druhá část obsahuje abecedně uspořádaný katalog sto deseti vybraných materiálů. Každému materiálu je věnována jedna strana, na které je popsána jeho charakteristika, jeho výhody a nevýhody, a také oblasti využití znázorněné piktogramy (nábytek, osvětlení, elektrické spotřebiče, atd.) Třetí část knihy se věnuje technologickým postupům při zpracování materiálů, jako je řezání, slévání či lisování. Jsou zde popsány jednotlivé druhy těchto postupů, nástroje k jejich uplatnění, materiály, pro které jsou vhodné a ´princip, na kterém použitá technologie funguje. Text je doplněn snadno srozumitelnými, přehlednými schématy. Poslední, čtvrtý oddíl knihy obsahuje inspirativní úvahy o materiálech a jejich potřebě v současném světě, a také o společenských postojích vzhledem k vývoji materiálů v historii i současnosti.
Publikace je graficky velmi pečlivě zpracovaná a je doplněna fotodokumentací, která vtipně a přitom názorně ilustruje jednotlivé části knihy. Kniha je přehledná, obsažná a psaná lehkým a svižným, přitom však věcným jazykem. Hledání nových možností materiálů se díky ní stává zajímavým, inspirativním zážitkem.
 
 
Nakladatelství / Happy Materials
Rok vydání / 2012
Počet stran / 344
Rozměry / 30 x 21 cm
Jazyk / česky
 
ISBN 9-788- 026-005-384
 
Cena / 999,-Kč