Města a bohatství národů

Města a bohatství národů

Jane Jacobs v této knize rozvíjí myšlenku města jakožto hlavního hybatele pokroku a motoru rozvoje. Zavrhuje stagnaci, propaguje vynalézavost, inovace a dokonce i improvizaci jako lék na ekonomické problémy. 

Město je podle ní místo, které rozmanitost a proměnlivost podporuje, a kde vzájemně propletené vazby a aktivity vedou ke vzniku podniků, které na tuto proměnlivost reagují a vytvářejí ekonomický systém. Autorka tak bourá vžité představy o národním státu jakožto hlavním hráči na poli světového hospodářství. Tato kniha představuje pro ekonomii totéž, co pro moderní rozvoj měst znamená autorčino nejznámější dílo Smrt a život amerických velkoměst.

 

autor / Jane Jacobs
přeložil / Zdeněk Havlíček
grafická úprava / The Rodina (Tereza Rullerová a Vít Musil)
nakladatelství / MOX NOX, www.moxnox.cz
ISBN 978-80-905064-2-8
268 stran, brožovaná vazba
cena / 399,-Kč