Meziválečné garáže v Čechách

Meziválečné garáže v Čechách

Petr Vorlík

Publikace sleduje proměny stavební kultury první poloviny dvacátého století, související s nástupem a prosazováním motorismu. Automobil totiž přinesl nejenom nové pojetí času, prostoru a osobní svobody, urychlil globalizaci i průmyslovou revoluci, proměnil strukturu měst a krajiny a inspiroval přehodnocení procesu vzniku a podstaty architektury.

 

Počet stran: 135

Jazyk: česky

Cena: 460Kč

Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze

ISBN 978-80-01-04924-2