Mlýny bratří Winternitzů

Mlýny bratří Winternitzů

Benjamin Fragner - Anna Kašíková - Tomáš Skřivan (eds.)

autoři: Jakub Bacík, Tomáš Ctibor, Dita Dvořáková, Benjamin Fragner, Petr Herman, Anna Kašíková, Vladimír Lavrík, Pavel Panoch, Pavel Skřivan, Tomáš Skřivan, Kristýna Stará, Daniela Šimková, Olga Škochová Bláhová, Ondřej Teplý, František R. Václavík, Tereza Vokurková, Petr Vorlík, Zdeněk Závodný, Jan Zikmund

spolupráce: Petr Herman, Kristýna Stará, Daniela Šimková, Vladislava Valchářová, Jan Zikmund

jazyková redakce: Alena Sigmundová, Petr Souček, Kateřina Škodová, Alena Tesková

odborná recenze: Vladimír Hrubý

překlad: Robin Cassling

grafická úprava: Tomáš Skřivan

tisk: Signpek

 

Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze.

 

počet stran:156

jazyk: česky

cena: 190,-

ISBN 978-80-01-05343-0