Můj dům, naše ulice

Můj dům, naše ulice

 VYPRODÁNO

Individuální bydlení a jeho koordinovaná výstavba.

 

Publikace se věnuje celospolečensky závažnému tématu urbanistického kontextu a širších hospodářsko-společenských souvislostí výstavby individuálního bydlení, které představuje většinu dokončených bytových jednotek v České republice. Nabízí pohled na různé podoby individuálního bydlení pro různé charaktery současného vystavěného prostředí: od venkovského přes předměstské a příměstské až po městské. Uvádí výhody, možnosti i úskalí koordinace tohoto druhu výstavby a je určena všem, kteří se na tomto typu výstavby podílí: představitelům veřejné správy, developerům, ale i široké veřejnosti, která o pořízení tohoto typu bydlení uvažuje.

 

Autoři / Michal Kohout, František Štáfek, David Tichý, Filip Tittl 

Vydavatel / Zlatý řez 

Grafická úprava / Jakub Vysoký

Koordinace projektu / František Štáfek, SUM architekti, www.sumarchitekti.cz 

Tisk / Didot, polygrafická společnost, s.r.o.

Počet stran / 138

První vydání

 

ISBN 978-80-87068-11-3 

 

Cena / 350,- Kč