OFIS ARHITEKTI 2002-2012

OFIS ARHITEKTI 2002-2012

VYPRODÁNO

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy OFIS ARHITEKTI 2002–2012 / INSPIRUJÍCÍ LIMITY  v Domě umění – Kabinetu architektury v Ostravě 30. 3 – 27. 5. 2012 pořádané SPOK a Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO).

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Texty Vladimír Šlapeta, Rastislav Udžan, OFIS Arhitekti – Špela Videčnik, Rok Oman

Fotografie a vizualizace archiv OFIS ARHITEKTI, Lublaň, Slovinsko
Fotografie Tomaž Gregorič
Překlady Pavel Dominik, Matihew Sweney, Martyna Radłowska-Obrusnik
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba
Vydání první, Ostrava 2012