PRAGUESCAPE / Současná krajinářská architektura ve veřejném prostoru Prahy

PRAGUESCAPE / Současná krajinářská architektura ve veřejném prostoru Prahy

Publikace PRAGUESCAPE chce představit nejen Pražanům, ale také českým i zahraničním návštěvníkům hlavního města výrazné projekty krajinářské architektury, které byly realizovány na území Prahy v posledních zhruba třiceti letech. Zatímco o pražské architektuře budov vychází několik publikací ročně, stále zde chybí taková, která by mapovala úspěšné projekty na poli současné krajinářské architektury tak, jak je dnes tento obor vnímán. Publikace volně navazuje na publikace Czechscape a New Face of Prague.

Praha je architektonicky i urbanisticky velmi bohatým městem. V kvalitě veřejných prostranství ale, i přes svůj nesmírný potenciál, stále zaostává za evropským průměrem. Veřejnost i politická reprezentace však kladou stále větší důraz nejen na užitnost, ale také provozní a estetické kvality veřejného prostoru.  Publikace PRAGUESCAPE představí projekty, které svým soudobým přístupem a architektonickými kvalitami tyto parametry naplňují.

Kniha vznikla za podpory hlavního města Prahy a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

koncept/concept: Jakub Hepp, Dan Merta

úvodní texty/introductory texts: Radmila Fingerová, Dan Merta, Institut plánování a rozvoje hlavního města Praha

texty/texts:  Jakub Hepp, Dan Merta, Štěpán Špoula, Alice Dědečková

editoři/editors: Jakub Hepp, Dan Merta

grafika/grafic design: Anna Gutová

překlad/translation: Dominik Jůn, Rani Tolimat

produkce/production: Klára Pučerová, Klára Bártová

tisk/print: Akontext

formát/product dimensions: 190 × 130 mm

počet stran/pages: 200

cena/price: 330 CZK

ISBN 978-80-88161-10-3

Fotogalerie