Ročenka FA ČVUT 2015/16

Ročenka FA ČVUT 2015/16

Vydala Fakulta architektury ČVUT v Praze v edici Ročenky

 

redakce – produkce/ Filip Landa, Jiří Horský, Kateřina Rottová

redakční rada/ doc. Michaela Brožová, prof. Marian Karel, prof. Ladislav Lábus, Martin Pospíšil, prof. Ján Stempl, prof. Irena Šestáková

snímky/ Jiří Ryszawy, Jiří Horský, René Volfík, pracovníci a studenti ústavů a ateliérů

překlad/ Tereza Fendrychová

spolupráce/ CC škola jazyků s.r.o.

jazyková redakce/ Eva Lorencová

tisk/ Tiskárna Helbich, a.s.

 

ISBN 978-80-01-06034-6

 

cena/ 100,- Kč