Růžena Žertová: Architektka domů i věcí

Růžena Žertová: Architektka domů i věcí

První samostatná publikace věnovaná Růženě Žertové (*1932) shrnuje životní i profesní dráhu vynikající a zároveň dlouho opomíjené autorky a představuje ji jako architektku, designérku i výtvarnici. Kniha, kterou koncipoval a editorsky připravil Petr Klíma, volně navazuje na výstavu Růžena Žertová: architektka / designérka / výtvarnice, která se konala na podzim 2013 v Muzeu města Brna.

 

Základními stavebními kameny publikace jsou studie o základních okruzích architektčiny tvorby – obchodních domech, stavbách pro bydlení, interiérech, svítidlech a špercích. Tyto příspěvky doplňuje samostatný text o nejvýznamnějších soutěžních návrzích Žertové. Součástí publikace, uvedené předmluvou Ivana Rullera, jsou i stati věnované architektům, kteří zásadně ovlivnili život i dílo autorky – bratrovi Petru Žertovi a životnímu partnerovi Igoru Svobodovi –, a rovněž obsáhlý komentovaný soupis děl českých a slovenských architektek, publikovaných v letech 1946–1989 v časopise Architektura ČS(S)R. V knize nechybí ani rozhovor s Růženou Žertovou, stručný životopisný přehled a soupis architektčina díla.

 

Publikaci graficky zpracovali Matěj Činčera a Jan Kloss, autorem většiny současných fotografií je Petr Jehlík. Představení a interpretace díla Růženy Žertové, mimořádně všestranné tvůrčí osobnosti, doplňují dosavadní mapování tuzemské architektonické, designérské a umělecko-řemeslné tvorby druhé poloviny 20. století – tvorby, která v případě architektky vznikala mimo hlavní město, ale podstatně ovlivňovala podobu soudobé domácí scény. 

 


 

Koncepce a editace: Petr Klíma

Předmluva: Ivan Ruller

Texty: Petra Gajdová – Michaela Janečková – Petr Klíma – Martina Mertová – Petr Pelčák – Jaroslav Sedlák – Šárka Svobodová – Barbora Šimonová – Adam Štěch – Darina Zavadilová

Rešerše k přehledu České a slovenské architektky v Architektuře ČS(S)R 1946–1989:  Michaela Janečková – Petr Klíma – Jana Pavlová – Barbora Šimonová – Anna Šubrtová

Odborná recenze: Oldřich Ševčík

Současné fotografie: Daniela Dostálková – Petr Jehlík – Martina Mertová – Jaroslav Sedlák

Grafický design: Matěj Činčera a Jan Kloss

Jazyková redakce: Pavla Švábenická

Překlad resumé: John Comer

 

Tisk: Tiskárna Helbich, a. s., www.helbich.cz

Nakladatel: UMPRUM, www.umprum.cz

ISBN: 978-80-86863-87-0

Rozsah: 280 stran

Rozměry: 24 × 18 cm

Rok vydání: 2016 (vydání první)

 

Publikace vznikla díky podpoře Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury.

 


 

CENA/ 550 Kč

 

Fotogalerie