SKRYTÝ ŘÁD A VNITŘNÍ PODSTATA JEDINEČNOSTI HISTORICKÝCH MĚST ČR

SKRYTÝ ŘÁD A VNITŘNÍ PODSTATA JEDINEČNOSTI HISTORICKÝCH MĚST ČR

Jan Jehlík, Tomáš Drdácký et al.

kritický katalog ke stejnojmenné výstavě a grantu Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR


prof. Ing. arch. Jan Jehlík (koncepce, koordinace projektu, Hodnocení),  Ing. arch. Tomáš Drdácký (koncepce, Historický vývoj, Analýza půdorysné osnovy) JUDr. PhDr. Jiří Plos (koncepce, Hodnocení), Ir. André Loits (Analýza půdorysné osnovy), Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. (Historický vývoj, Space syntax, Anketní šetření) Ing. arch. Vít Rýpar (Topografický plán, Základní mapový soubor, Algoritmické analýzy) Ing. arch. Petr Buryška (Dílčí mapové soubory),  Ing. arch. Jan Sedlák (Analýzy obrazu města), doc. Ing. arch. Miroslav Cikán (Analýzy obrazu města), prof. Ing. arch. Mic   hal Kohout (Analýzy užívání městského jádra) 

 

redakce Edita Lisecová

grafika Kateřina Koňata Dolejšová

270 × 370 mm, 312 stran

ISBN 978-80-01-06746-8

750 CZK

Fotogalerie