Současná česká architektura a její témata

Současná česká architektura a její témata

Petr Kratochvíl

Monografie Petra Kratochvíla si klade za cíl zmapovat a představit čtenáři nejvýraznější stavby, rekonstrukce a jiné architektonické projekty realizované v prvním desetiletí 21. století. Po úvodních statích, které se zabývají otázkami po nejnovějších architektonických tendencích, soukromém a veřejném prostoru, architektuře a udržitelném rozvoji a některých dalších tématech, následují kapitoly, jež chronologicky představují nejzajímavější architektonické realizace v posledních deseti letech. Knihu doprovází 120 fotografií od renomovaných fotografů a desítky plánů a skic.

 

 

PhDr. Petr Kratochvíl, CSC. (1950) absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v oborech filozofie a psychologie. Věnuje se kulturním aspektům vývoje měst, teorii památkové péče a současné české i světové architektuře. Je autorem či spoluautorem řady publikací, mj. i monografie Česká architektura 1989 až 1999 a publikace Velké dějiny Zemí koruny české - Architektura.

 

 

Grafická úprava / Tomáš Brichcín a Robert V. Novák
Překlad textů do angličtiny / Melinda Reidinger
Lektor / Michal Brix
Odpovědný redaktor / Stanislav Škoda
Jazykový redaktor / Ivan Beránek
Techický redaktor / Petr Čížek
Vydalo / Nakladatelství Ladislav Horáček - Paseka
vydání první
Praha a Litomyšl 2011
ISBN 978-80-7432-110-8

 

Cena / 590,-Kč