Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura

Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura

Martin Vonka

Roku 1906 vydal František Klokner v časopise Vynálezy a pokroky pojednání O továrních komínech. Seznámil čtenáře s funkcemi komínů, jejich navrhováním a technickým řešením, ukazoval, jaké byly postaveny rekordní či zajímavé komíny, a v neposlední řadě upozorňoval na jejich estetické kvality. Tato publikace na jeho významnou práci navazuje a do značné míry ji rozšiřuje, a to především o nové skutečnosti, které se během uplynulých sto let udály.
 
Od Kloknerova počinu nevyšla v českých zemích žádná podobná další literatura zabývající se popularizací průmyslových vertikál. Kniha se tak vrací k počátkům vzniku komínů, ukazuje, jak funkční a technické požadavky daly vzniknout konstrukci, popisuje typologii komínových staveb, seznamuje čtenáře s komíny zděnými, ocelovými a železobetonovými, věnuje se i jejich stavitelům a dotýká se i technologie výstavby.
 
Těžištěm knihy jsou však témata současná: Jaké nesou naše komíny hodnoty, proč je třeba je chránit, a jak lze s nimi nakládat. Dnes jsou většinou němými a nepotřebnými svědky své doby – a vystaveny riziku destrukce. Vyvstávají otázky, jaké jim lze dát možnosti, zapojit je do naší postindustriální doby. Závěr publikace tvoří katalog vybraných třiadvaceti dosud stojících komínů. Některé jsou ještě funkční, některým byla dána šance na nový život, jiné ale chátrají a jejich budoucnost je nejistá.
 
Publikace je určena odborníkům, památkářům, pracovníkům státní správy, ale chce oslovit také laickou veřejnost.
 
Publikace vznikla při řešení výzkumného projektu Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity (DF11P01OVV016) a je součástí vzdělávací a evidenční metodiky Využití potenciálu historické průmyslové architektury a její urbanistické role v území.
 
 
spolupráce / Benjamin Fragner, Jan Zikmund 
odborná recenze / Petr Svobodný, Bohumil Ježek 
jazyková redakce / Hana Hlušičková 
rejstříky / Anna Vinklárková 
překlad / Jana Kinská 
grafická úprava a sazba / Jan Zikmund 
technická spolupráce / Jan Forejt, Gabriel Fragner, Jiří Klíma
tisk / PBtisk 
vydalo / Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze s podporou Omega – Teplotechna Praha a. s. a Teplárenským sdružením České republiky
 
ISBN 978-80-01-05566-3
 
Cena / 365,- Kč