Vybudovali jsme...! / Wir haben gebaut...!

Vybudovali jsme...! / Wir haben gebaut...!

Německá sociálně-demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918–1938
Deutsche sozialdemokratische Architektur des kommunalen Wohnungsbaus in Aussig in den Jahren 1918–1938

Pavel Prouza

V Ústí nad Labem se ve dvacátých a třicátých letech 20. století odehrál jeden z nejpozoruhodnějších příběhů československé meziválečné komunální architektury a urbanismu. Sociálně-demokratická správa v čele se starostou Leopoldem Pölzlem měla oporu v profesionální práci tamějšího městského stavebního úřadu a zejména v jeho architektovi Franzi Josefu Arnoldovi. Výsledkem je dodnes z velké části dochovaná zástavba zaměřená tehdy na sociální bydlení, ale například esovitě prohnuté řadové pavlačové domy na Klíši jsou i z dnešního pohledu jedinečným urbanistickým experimentem. Zásluhou Pavla Prouzy je právě docenění architekta Arnolda, jemuž je věnována obsáhlá kapitola. Součástí publikace je bohatá obrazová dokumentace. Kniha Vybudovali jsme…! zachycuje unikátní kapitolu česko-německé architektury a dvojjazyčné vydání pak zpřístupňuje toto kulturní dědictví čtenářům českým i německým.

Obsah:

Kniha o pozoruhodné kapitole česko-německé architektury...
Prostor a společenství

Stopy Jinakosti

Bytová nouze a pokusy o její řešení
Bytová problematika v Československé republice
Reformní hnutí a německá centrálapro bytovou péči v ČSR
Středoevropské přístupy k architektuře bytové nouze

Bydlení jako priorita meziválečné komunální politiky v Ústí nad Labem
Specifika urbanizace ústecké aglomerace
Bytová politika sociální demokracie a Leopold Pölzl
Chronologie a vývoj komunálních staveb
Městský architekt Franz Josef Arnold
Architektonický styl komunálních domů

Ústecké výstavy o bydlení

Závěr

Obrazová část
Poděkování
Přílohy
Literatura
 

 

Vydavatel/ Uni/verzita J.E.Purkyně NOVELA BOHEMICA, Ústí nad Labem 2017

počet stran/ 368 str.

format/ 200 x 270 mm

jazky/ česky a německy

ISBN 978-80-7561-053-9

 

Cena/ 985,-