Zdeněk Fránek: Míra & měřítko

Zdeněk Fránek: Míra & měřítko

Katalog k výstavě Zdeněk Fránek: Míra & měřítko

V zemi přísné architektury na straně jedné a kýče na straně druhé, Fránek zaujímá polohu třetí. Jestliže kýč nesleduje žádnou věc, přísnost se pak svojí věcí řídí, Fránek si troufá říci, že jde o věc jinou. Totiž o elementární operace nad propastí, nad hlubinou. Tedy: dvojí znepokojení: znepokojuje architekta, jeho laskavé předvedení hlubiny může znepokojit i nás. Aniž by nás hlubina pohltila, aniž by nás zahubila. Takové setkání nás posílí.

Petr Rezek

ISBN: 978-80-88161-02-8

 

Cena/ 330 Kč

Fotogalerie